วีธีถอนเงิน

1

Step

เข้าสู่ระบบโดยใช้ USER ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีหน้าเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น ภาษาไทย

2

Step

กดปุ่ม ฝาก/ถอน

จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน


3

Step

เลือกหัวข้อ การถอนเงิน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

  • โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
  • จำนวนเงินที่ต้องการถอน ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
  • ชื่อบัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)
  • เลขที่บัญชี ใส่ชื่อบัญชีลูกค้า (*ธนาคารที่ใช้ลงทะเบียนสมัคร User ID*)

* ทางเว็บขอสงวนสิทย์ยกเลิกการแจ้งถอนหากพบว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งถอนไม่ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าใช้สมัครสมาชิก *


ช่วงเวลาธนาคารปิดปรับปรุง