วีธีฝากเงิน

1

Step

เข้าสู่ระบบโดยใช้ USER ID ของลูกค้า

*เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ กรณีหน้าเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษให้กดเปลี่ยนภาษาให้เป็น ภาษาไทย

2

Step

กดปุ่ม ฝาก/ถอน

จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน


3

Step

เลือกหัวข้อ การฝากเงิน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่มีให้ครบถ้วน

* เลือกช่องทาที่ลูกค้าทำการโอนเงิน โดยจะมีตัวเลือกดังนี้

ATM ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้กดเงินสด หรือ ATM

Internet Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านหน้าเว็บของธนาคาร

Mobile Banking ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่าน Application บนมือถือของธนาคาร

ตู้ฝากเงินสด ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินสด หรือ CDM

เค้าเตอร์ธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าทำการฝากเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

  • โอนเงินจากธนาคาร เลือกธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการการโอนเงิน
  • จำนวนเงินที่ต้องการฝาก ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝาก
    * ลูกค้าฝากห้าพันให้แจ้งเฉพาะตัวเลข 5000 ห้ามใส่เครื่องหมาย “,” เช่น 5,000
  • ชื่อบัญชีที่ใช้โอนเงิน ระบุชื่อบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินของลูกค้า
  • เลขที่บัญชีที่ใช้โอน ระบุเลขที่บัญชีที่ใช้โอนเงินของลูกค้า
  • วันเวลาที่โอนเงิน ระบุ วันที่/เดือน/ปี และเวลา เช่น 27/11/2015 12.51
  • โอนเงินเข้าธนาคาร เลือกธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าทำการโอนเงินเข้ามา
  • โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ระบุเลขบัญชีธนาคารของทางเว็บที่ลูกค้าได้ทำการโอนเงินเข้ามา
  • ทำการฝาก ปุ่มสำหรับกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลการแจ้งฝาก